Знакови у (не)времену и простору

(преузето са mojarijeka.hr)

Проматрајући људску повијест са становишта културне антропологије лако уочавамо један еволуцијски размак између човјека и ланчано нижих примата, унутар чијег распона јасно можемо разлучити (анализирати и разврстати) разнолике моделе понашања у врсти. Сваки цивилизацијски заостатак, као и напредак врсте у времену, имају своју повијесну слику, овисно о томе јесмо ли на одређеној точки развојног циклуса ближе човјеку или његовом мајмуноликом сроднику.

И таман кад здрави разум посумња да живи на простору у којем постоји еволуцијски застој, на свјетла позорнице излазе, Руку под руку, два национална фолклорна ансамбла, дочекана публиком која културну и биолошку слику локалног дијела човјечанства чини у потпуности људском, откривајући свијету друго лице Балкана – онакво како изгледа у својој природној љепоти.

А био је довољан само тренутак, толико да циркуски пајаци остану сами негдје изван времена и простора – довољно удаљени од мјеста на којем се у истом часу догађа КУЛТУРА двају народа.

Многи међутим још нису постали довољно свјесни што се то тамо доиста догодило. Томе су једним великим дијелом криви медији, који, превише окупирани менталним болестима друштва, ријетко с потребном позорношћу и дозом аналитичке озбиљности прате друштвена збивања интонирана активностима здраве популације – што је темељни стратешки циљ ове данашње колумне.

Тема је, дакле, „здраво друштво“; идеја „дијагноза развојног стања“; приступ „антрополошки“ – али сасвим прилагођен основама марксизма и десет божјих заповиједи, тако да могу разумјети атеисти и вјерници.

Уосталом, нећемо пуно комплицират. До краја текста слиједи још само кратка дефиниција, проблемско питање и коначни закључак:

Антропологија је знанствена дисциплина која проучава културну и биолошку различитост људи. Антропологија проучава човјека, његову културу, његов језик, његову еволуцијску прошлост и сроднике примате, сличности и разлике међу људима од разине генетике до разине културе. Истражује како људи живе, што раде, што мисле и како се односе према околини. Занима је како се развијала људска врста те како су настајала и нестајала људска друштва, но окренута је и садашњости и будућности људског рода. Могли бисмо рећи да се предмет антропологије своди на питање: што то значи бити човјек? (wикипедија)

Ова нам је дефиниција требала послужити само толико да се примакнемо ближе знаности и боље приближимо кључној антропологијској теорији политичког инжењеринга која је на овим просторима толико узнапредовала да многи људи већ до своје осамнаесте године постају генетски модифицирани организми, смањених способности самосталног размишљања и доношења аутономних одлука. Због те чињенице, код просвијетљеног дијела становништва –неприлагођеног племенском менталитету – почела се јављати основана сумња у биолошки застој Јужних Славена. Дуго се чекао неки опипљиви знак који улијева наду да се природни ток развоја људског бића ипак не може зауставити.

А то се управо десило прије неколико дана.

Заједнички концерти ЛАДА и КОЛА, одржани 8. и 15. травња у Београду и Загребу – први у времену посије другог Великог праска (прије тога смо, наводно, живјели у мраку) – знаковит су примјер надмоћи природе над човјеком. Унаточ присилној опструкцији развоја домицилне врсте (доказала новија повијест), публика и чланови оба ансамбла живи су доказ охрабрујуће истине – еволуција иде даље.

Фото: Јелена Јанковић