Аудиција за Народни Оркестар Ансамбла КОЛО

УПИТНИК

за пријављене кандидате

  Презиме (име једног родитеља) име

  ЈМБГ

  Бр. Личне карте

  Датум и место рођења

  Адреса становања

  Школска спрема (уписати назив последње завршене школе и степен стручне спреме)

  Садашњи радно – правни статус: (заокружити испред одговарајућег одговора)


  Друго

  Који инструмент кандидат свира?

  Контакт телефони

  Убаци фотографију (максимална величина 1mb)

  Убаци биографију (максимална величина 1mb)