Аудиција за Народни Оркестар Ансамбла КОЛО

УПИТНИК

за пријављене кандидате

  Презиме (име једног родитеља) име

  ЈМБГ

  Бр. Личне карте

  Датум и место рођења

  Адреса становања

  Школска спрема (уписати назив последње завршене школе и степен стручне спреме)

  Садашњи радно – правни статус: (заокружити испред одговарајућег одговора)


  Друго

  Који инструмент кандидат свира?

  Контакт телефони

  Убаци фотографију (максимална величина 1mb)

  Убаци биографију (максимална величина 1mb)

  ВАЖНО

  У случају проласка аудиције кандидати би требало да буду спремни да од 13. септембра долазе редовно сваког радног дана у периоду од 10 до 14 часова наредних шест месеци, односно до приправничког испита.