Сазив седнице Управног Одбора

На основу чл. 62. ст. 1. Статута Ансамбла КОЛО и чл. 13. ст. 1. Пословника о раду Управног одбора заказујем редовну седницу Управног одбора за 19. јуни 2015. године са почетком у 17,00 часова.

За седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д:

  1. Утврђивање дневног реда;
  2. Усвајање записника са 05. седнице УО одржане 12.маја 2015. године;
  3. Отварање пријава приспелих на јавни конкурс за избор директора Ансамбла;
  4. Разно.

Председница Управног одбора

Аја Јунг, с.р.