Саопштење за јавност

Управни одбор Ансамбла народних игара и песама Србије „КОЛО“ је на седници одржаној 19.јуна 2015. године приступио отварању приспелих пријава за јавни конкурс за избор директора Ансамбла „КОЛО“.

Управни одбор је констатовао да су благовремено пристигле четири конкурсне пријаве од којих су две пријаве биле потпуне.

У складу са поступком за избор кандидата (на основу чл. 34. а у вези са чл.32. Статута Ансамбла народних игара и песама Србије „КОЛО“ дел.бр. 02-1238/01.10.2012.) на разговор ће бити позвани кандидати Александра Стојановић и Владимир Декић.

Управни одбор је наложио да биографије и предлог програма рада и развоја Ансамбла за период од 4 године који су наведени кандидати доставили буде објављен на сајту Ансамбла „КОЛО“ – www.kolo.rs

Процедури отварања пријава је присуствовао овлашћени представник репрезентативног синдиката.

Седница Управног одбора на којој ће бити обављен разговор са наведеним кандидатима је заказана за 26. јуни 2015.године, са почетком у 9,30 часова.

 

Александра Стојановић – преузми биографију у .pdf формату

Владимир Декић – преузми биографију у .pdf формату