Саопштење о резултатима архитектонског конкурса

Саопштење о резултатима Јавног отвореног једностепеног архитектонског конкурса за идејно решење нове зграде Ансамбла народних игара и песама Србије КОЛО

Ансамбл народних игара и песама Србије КОЛО расписао је 20. августа о.г.  јавни отворени једностепени архитектонски конкурс за идејно решење зграде Ансамбла КОЛО. Рок за предају радова истекао је 22.октобра 2019. године. Повод за расписивање конкурса је потреба да се за установу културе – Ансамбл народних игара и песама Србије КОЛО, чији се рад одвија у „привременим“ просторима и условима од њеног настанка, обезбеди  наменски простор који треба да задовољи како актуелне, тако и потребе будућег развоја ове институције, а чиме ће се формирати и први специјализовани сценски простор намењен уметничкој игри  у Србији.

Друштво архитеката Београда је спровело конкурс, чији је циљ био да се кроз јавну стручну проверу прибави најквалитетније идејно архитектонско-урбанистичко решење нове зграде Ансамбла народних игра и песама СРБИЈЕ КОЛО –  на локацији Старе Ђумрукане у Карађорђевој улици број 13 у Београду, подручју које припада зони амбијенталне целине Косанчићевог венца и представља једну од историјски и туристички најатрактивнијих локација Београда.

Жиријем је председавао проф.Михаило Тимотијевић, дипл.инж.арх., представник Друштва архитеката Београда. Чланови жирија  били су  Владимир Декић, директор Ансамбла КОЛО, Марко  Стојчић, дипл.инж.арх., Главни урбаниста, Анђела Карабашевић, дипл.инж.арх., представник Друштва архитеката Београда и Зоран Радојичић, дипл.инж.арх., представник Друштва архитеката Београда. Укупно је пристигло седамнаест конкурсних радова.

О спроведеном конкурсу и његовим резултатима Владимир Декић, директор Ансамбла КОЛО је рекао: „Ово је велики дан за Ансамбл КОЛO  јер смо после 72 године подстанарског стажа дочекали тренутак да видимо како ће да изгледа наша нова зграда, дом за уметност народне игре, песме и музике и сцена на којој ће се представљати баштина коју негујемо не само на професионалном нивоу.

Израда програма за архитектонски конкурус  на коме смо радили прошлих годину дана је био период изутено важан за нас, јер смо морали да се као систем поставимо у позицију размишљања и планирања будућег простора, али и да визионарски промишљамо будућност КОЛА. Све што је била намера, идеја и жеља нас из Ансамбла се отелотворила у првонаграђеном раду који је акценат бацио на сцену. Изутено прогресивним промишљањем сценског простора, погледом на прошлост са визијом будућности нашег Ансамбла добили смо решење које нуди могућност класичне поставке тзв. „сцене кутије“ али и многобројних других могућности да публика гледа и ужива у програмима које ћемо да спремамо. То је од изузетне важности за креативне људе, ауторе који ће сарађивати са нама, јер им даје могућност да размишљају и стварају на сасвим нов начин, а уметницима Ансамбла КОЛО да се искажу у сасвим новом светлу.

Ово је почетак будућности нашег Ансамбла у којој ће, између осталог и захваљујући управо овом решењу, искористити и показати сав свој потенцијал који и сада има. Зато нам се ова сезона и зове „Ка будућности“.

Информације о месту и датуму отварању изложбе и дискусије ће се накнадно објавити на интернет порталу сајта Ансамбла КОЛО www.kolo.rs и Друштва архитеката Београда www.dab.rs