Резултати првог дана аудиције за пријем волонтера-приправника Ансамбла КОЛО

Од 28 кандидата који су се појавили првог дана на аудицији, у други круг, који ће се одржати у уторак, 10. јула, прошло је њих 20.

Кандидати су подељени у 3 групе.

Прва група са редним бројевима: 3,4,7,8,9,11,12 долази у 09:30;

Друга група са редним бројевима: 13,14,16,17,20,23,24 долази у 10:30;

Трећа група са редним бројевима: 25,26,27,28,31,33 долази у 11:00;

Захваљујемо се осталим кандидатима на интересовању и учествовању на аудицији Ансамбла КОЛО