Резултати Aудиције

Резултати Aудиције за пријем приправника-волонтера Aнсамбла КОЛО у 2016. години

Захваљујемо многобројним кандидатима на учешћу у aудицији за избор приправника-волонтера Ансамбла КОЛО у 2016. години. Извештај са аудиције у pdf. формату преузмите овде.