РЕЗУЛТАТИ АУДИЦИЈЕ ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА АНСАМБЛА КОЛО

Аудициона комисија за избор кандидата за приправнике волонтере за послове „Играч-Члан ансамбла народне игре – Балетски ансамбл I“ формирана на основу Одлуке директора дел.бр. 01- 889 од 05. јула 2018. године у саставу:

 1. Владан Животић, председник
 1. Бојан Димитријевић, члан
 1. Мирко Милановић, члан

се састала дана 09. Јула 2018. године , ради спровођења Аудиције.

Пре почетка Аудиције, Владан Животић, Бојан Димитријевић, Мирко Милановић су утврдили да се од укупно пријављених 33 кандидата, појавило 28 за учешће, од којих је свих 28 испуњавало тражене услове. Кандидатима су подељени бројеви ради лакше контроле сваког кандидата у току аудиције.

Аудиција је почела 09. јула од 9.00 часова. Након упознавања са пропозицијама и фотографисања кандидата обављена је појединачна певачка провера. Провера је трајала од 10.00 до 13.00 часова. Након провере је комисија одржала састанак где је једногласно одлучено да следећи кандидати задовољавају основне певачке критеријуме и позивају се на сутрашњу проверу играчких способности: 03, 04, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, (укупно 20 кандидата)

Дана 10. јула у 10.00 часова почела је групна провера играчких способности по задатом програму комисије са кандидатима који су претходни дан положили проверу певачких способности. Провера играчких способности је трајала од 10.00 до 13.30 часова.

Дана 11. јула у 10.00 часова почела је провера играчких способности у оквиру представљања појединачне играчке композиције по избору кандидата, као и интервју са кандидатима. Провера је трајала од 10.00 до 13.00 часова.

Аудиција је завршена дана 11. јула 2018. године у 13.00 часова.

Комисија се састала дана 11. јула у 13.15 часова ради оцене кандидата.

Увидом у документацију чланова комисије са оценама кандидата у току аудиције, а у складу са критеријумима неопходног нивоа сценског изледа, играчких способности, певачких способности и могућности уклапања у уметнички и визуелни идентитет Ансамбла КОЛО, комисија је донела одлуку у вези кандидата који су положили аудицију.

На основу горе наведених параметара и критеријума, Аудициона комисија предлаже следеће кандидате:

 1. Кандидат број 03. Драгана Узелац
 2. Кандидат број 07. Милица Кукољ
 3. Кандидат број 12. Александар Банковић
 4. Кандидат број 14. Филип Решидовић
 5. Кандидат број 17. Марина Крстић
 6. Кандидат број 20. Милан Гутеша
 7. Кандидат број 23. Тамара Томић
 8. Кандидат број 24. Филип Вукојевић
 9. Кандидат број 25. Невена Остојић
 10. Кандидат број 27. Анђелка Станковић
 11. Кандидат број 33. Комнен Шуњеварић

Извештај можете преузети овде.