РЕЗУЛТАТИ АУДИЦИЈЕ ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА АНСАМБЛА КОЛО – 2019. ГОДИНА

Аудициона комисија за избор кандидата за приправнике волонтере за послове“Играч-Члан ансамбла народне игре – Балетски ансамбл I“ формирана на основу Одлуке директора дел.бр. 01-683 од 04. јуна 2019. године у саставу:

  1. Владан Животић, председник комисије
  2. Зорана Митровић, члан комисије
  3. Мирко Милановић, члан комисије
  4. Горан Митровић, заменик председника комисије
  5. Милан Бачкуља, заменик члана комисије
  6. Ивона Вуловић, заменика члана комисије

се састала дана 24. Јуна 2019. године, ради спровођења Аудиције.

Пре почетка Аудиције, чланови комисије су утврдили да се 15 кандидата у року пријавило за учешће, од којих је свих 15 испуњавало тражене услове. Кандидатима су подељени бројеви ради анонимности и лакше контроле сваког кандидата у току аудиције.

Аудиција је почела 24. Јуна у 15 часова. Са свим пријављеним кандидатима је урађен кратак интервју и након тога је приступљено певачкој провери кандидата која је завршена нешто пре 18.00 часова. Након завршене певачке провере, комисија се састала и донела једногласну одлуку да је следећих 10 кандидата успешно завршило проверу певачких способности: Кандидати са бројевима: 3,4,5,7,8,9,10,13,14 и 15 су прошли у други круг који ће почети 25. јуна у 14:00.

Дана 25. Јуна у 14.00 часова почела је провера играчких способности са кандидатима који су претходни дан положили проверу певачких способности. Провера играчких способности је спроведена у две групе по 5 играча и трајала је до 15.15 часова, након чега су кандидати позвани да за сутрадан припреме своје индивидуалне презентације.

Дана 26. Јуна од 14.00 часова почела је провера индивидуалних способности у оквиру представљања играчке композиције по избору кандидата. Провера је трајала до 15.20 часова.

Аудиција је завршена дана 26. Јуна у 15.30.

Комисија се састала дана 27. јуна, након генералне пробе за наступ у Љубљани, ради оцене кандидата.

Увидом у документацију са оценама кандидата у току аудиције, а у складу са критеријумима неопходног нивоа сценског изгледа, играчких способности, певачких способности и могућности уклапања у уметнички и визуелни идентитет Ансамбла КОЛО, комисија је донела одлуку да ни један од 15 кандидата није задовољио потребне критеријуме за избор кандидата за приправнике волонтере за послове „Игра-Члан ансамбла народне игре – Балетски ансамбл I“.

Комисија је такође донела одлуку да предложи директору Ансамбла да се са одређеним кандидатима, који су показали нешто виши, али тренутно недовољан квалитет играчких способности, односно сценског изгледа, обави разговор и укаже на постојеће недостатке, како би кандидати могли да се квалитетније припреме за евентуалну наредну аудицију.

Извештај можете преузети овде.