Резултати првог дела аудиције

Резултати првог дела аудиције за пријем волонтера-приправника Ансамбла КОЛО

Од 33 кандидата која су се пријавила на аудицију, у други круг, који ће се одржати у среду, 5. јула, прошло је њих 24.

Кандидати су подељени у 3 групе.

Прва група са редним бројевима: 1,2,3,4,5,7,8,9 долази у 08:30;

Друга група са редним бројевима: 10,11,13,17,18,19,20,21 долази у 10:00;

Трећа група са редним бројевима: 22,24,25,29,30,31,32,33 долази у 11:30;

Захваљујемо се осталим кандидатима на интересовању и учествовању на аудицији Ансамбла КОЛО.