ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЖИРИЈА О НАГРАЂЕНИМ КОРЕОГРАФСКИМ МИНИЈАТУРАМА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЖИРИЈА О НАГРАЂЕНИМ КОРЕОГРАФСКИМ МИНИЈАТУРАМА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ РАСПИСАНОМ 26. ЈУНА 2018. ГОДИНЕ.

Након пажљивог, темељног и вишеструког прегледања конкурсног материјала и анализе видео снимака осам пријављених кореографских минијатура једногласно је констатован генерално недовољан квалитет ауторских остварења који би задовољио извођачке и уметничке стандарде професионалног националног ансамбла. Установљено је, ипак, да се драматуршки промишљеним вођењем кинетичког садржаја и просторне композиције које су у складу са основном темом и наративним током дела, од свих пријављених радова издваја минијатура под називом Девојачко надигравање. Плесне парафразе из североисточне Србије аутора Јанка Димитријевића и Николе Љуце. Зналачки утемељена на цитатној и парафразној реинтерпретацији плесне традиције Срба и Влаха из Хомоља, Црноречја и Неготинске Крајине, драматуршка потка овог кореографског остварења је заснована на причи о надметању између младих Српкиња и Влахиња чију жељу за истицањем надилази здружен наступ старијих жена који афирмише радост у заједничком плесању без обзира на генерацијску или етничку припадност. Упркос успешним сегментима контрапунктског и канонског вођења плесних образаца у средишењем делу композиционог тока, као и промишљеном усаглашавању кинетичког садржаја са музичком компонентом дела, сви чланови жирија сагласни су у становишту да је и овом кореографском остварењу потребна надоградња најпре у суптилнијем профилисању драмске и кинетичко-плесне карактеризације ликова, а потом и на нивоу усклађивања и динамичког нијансирања  кинетичког садржаја и просторног дизајна плесне композиције. Због тога је одлучено да му се додели III награда.

 

I награда – није додељена

II награда – није додељена

III награда – Девојачко надигравање. Плесне парафразе из североисточне Србије

Аутори кореографије: Јанко Димитријевић и Никола Љуца

Музика: Бојан Милинковић

 

Извештај можете преузети овде.