Образложење комисије о награђеним композицијама

Прва награда – Бојан Милинковић

Композиција под шифром Ленка 260487 представља оригинално музичко дело базирано на мотивима традиционалне народне музике источне Србије. Формално целовита, тематски иновативна и вешто оркестрирана, са очигледним темељним познавањем народног мелоса Србије, као и правила аранжирања, ова композиција је погодна за израду кореографије народних игара са ослонцем у традиционалном играчком наслеђу. Хармонски језик и ритам, односно агогичка, артикулациона и динамичка нијансирања, у потпуном су међусобном складу, што доприноси утиску целовитости музичког дела. Звучна убедљивост је последица изузетног оркестарског извођења и, пре свега, адекватне продукције звука за ову намену.

 

Друга награда – Биљана Слијепчевић

Композиција под шифром Свитање 29091977 представља искорак у сфери продукције звука, из аспекта „традиције“ српског кореографисаног фолклора. Ово музичко дело нема конкретан ослонац у традиционалној народној музици, али је својим карактером и атрибутима филмске музике погодно за израду својеврсне ретроспективне кореографске форме. Сви музички планови – формални, хармонски и мелодијски, доследно су и синхроно реализовани, што доприноси утиску целовитости музичког дела. Композиција је погодна за примену иновативних приступа у (ре)интерпретацији постојећег кореографског репертоара ансамбла „Коло“ – издвајањем кинетичке компоненте из постојећих кореографија и евентуалним спајањем са овом музичком подлогом.

 

Трећа награда – Иван Марковић

Композиција под шифром 08XFZU представља оригинално дело тзв. озбиљне уметничке музике, инспирисано традиционалном народном музиком Србије, али без реферирања на конкретне локалне музичке праксе. Формално целовита, тематски и хармонски иновативна, са подједнако успешним реализацијама на свим музичким плановима, ова композиција је погодна за израду кореографије са слободним и иновативним приступом народној игри.

 

Преузмите Одлуку у .pdf формату овде.

Преузмите Прилог записнику у .pdf формату овде.

Прва награда

 

Друга награда

 

Трећа награда