Ансамбл народних игара и песама Србије КОЛО

Адреса: Митрополита Петра 8
11000 Београд, Србија

Тел: +381 11 276 31 44, +381 11 329 05 62, +381 11 276 23 61
Факс: +381 11 276 31 44

e-mail: office@kolo.rs

PIB 101726857
MB 07032773

др Здравко Ранисављевић, директор
e-mail: zdravko.ranisavljevic@kolo.rs
Тел: +381 11 276 31 44, локал 102
Владан Животић, помоћник уметничког директора
e-mail: vladan.zivotic@kolo.rs
Тел: +381 11 276 31 44, локал 111
 
Ненад Станић, вођа народног оркестра
e-mail: orkestar@kolo.rs
Тел: +381 11 276 31 44, локал 107
 
Невена Сукдолак, секретар установе
e-mail: nevena.sukdolak@kolo.rs
Тел: +381 11 276 31 44, локал 103
 
Весна Ђукелић, шефица рачуноводства
e-mail: vesna.djukelic@kolo.rs
Тел: +381 11 276 31 44, локал 104
 
Симона Нешић, руководилац маркетинга
e-mail: simona.nesic@kolo.rs
Тел: +381 11 276 31 44, локал 105
 
Мило Радоман, односи са јавношћу
e-mail: milo.radoman@kolo.rs
Тел: +381 11 276 31 44, локал 105
 
Страхиња Бошковић, организатор
e-mail: organizator@kolo.rs
Тел: +381 11 276 31 44, локал 113
 
Мр Ивона Еклемовић, вокални педагог
e-mail: ivona.eklemovic@kolo.rs
Тел: +381 11 276 31 44, локал 115

Контакт форма