Кандидати за избор директора Ансамбла народних игара и песама Србије „Коло“

Дана 27. децембра 2019. године, Управни одбор Ансамбла народних игара и песама Србије „Коло“ је одржао другу Седницу на којој су отворене пријаве приспеле на јавни конкурс за избор директора Ансамбла.

Том приликом је утврђено да су све четири приспеле пријаве  у складу са условима конкурса те је Управни одбор одлучио да обави разговор са кандидатима у среду 15. јануара 2020. године у просторијама Ансамбла „Коло“, Митрополита Петра бр. 8, Београд,  и то у распореду према азбучном реду.

14,00 часова – кандидат др Бајић Стојиљковић Весна (биографију и  предлог Програма рада и развоја Ансамбла за период од четири године можете погледати овде и овде)

14,30 часова – кандидат Декић Владимир (биографију и  предлог Програма рада и развоја Ансамбла за период од четири године можете погледати овде и овде)

15,00 часова – кандидат Петровић Ђорђе (биографију и  предлог Програма рада и развоја Ансамбла за период од четири године можете погледати овде и овде)

15,30 часова – кандидат Стојановић Александра (биографију и  предлог Програма рада и развоја Ансамбла за период од четири године можете погледати овде и овде)