ЈАВНИ ОТВОРЕНИ ЈЕДНОСТЕПЕНИ АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ НОВЕ ЗГРАДЕ АНСАМБЛА КОЛО

Ансамбл народних игара и песама Србије КОЛО
Расписује  

ЈАВНИ ОТВОРЕНИ ЈЕДНОСТЕПЕНИ АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ НОВЕ ЗГРАДЕ АНСАМБЛА НАРОДНИХ ИГАРА И ПЕСАМА СРБИЈЕ КОЛО

Расписивач конкурса:

Ансамбл народних игара и песама Србије КОЛО, Митрополита Петра 8, Београд, Србија

Спроводилац конкурса:

Друштво архитеката Београда, Кнеза Милоша 7а, Београд, Србија

Циљ конкурса је да се кроз јавну стручну проверу прибави најквалитетније идејно архитектонско-урбанистичко решење нове зграде Ансамбла народних игра и песама СРБИЈЕ КОЛО –  на локацији Старе Ђумрукане у Карађорђевој улици број 13 у Београду.

Конкурсно подручје припада зони амбијенталне целине Косанчићевог венца и представља једну од историјски и туристички најатрактивнијих локација Београда.

Повод за расписивање конкурса је потреба да се за установу културе – Ансамбл народних игара и песама Србије КОЛО, чији се рад одвија у „привременим“ просторима и условима од њеног настанка, обезбеди  наменски простор који треба да задовољи како актуелне, тако и потребе будућег развоја ове институције, а чиме ће се формирати и први специјализовани сценски простор намењен уметничкој игри  у Србији.

Жири у саставу:

Владимир Декић, дипл.продуцент у позоришту, радију и култури, директор „Ансамбла народних игара и песама Србије КОЛО“, представник Наручиоца

Марко  Стојчић, дипл.инж.арх., Главни урбаниста Града Београда, представник Наручиоца

Проф.Михаило Тимотијевић, дипл.инж.арх., представник Друштва архитеката Београда

Анђела Карабашевић, дипл.инж.арх., представник Друштва архитеката Београда

Зоран Радојичић, дипл.инж.арх., представник Друштва архитеката Београда

Наградни фонд :

Прва награда – нето 1.000.000,00 динара; Друга награда – нето 600.000,00 динара;

Трећа награда  – нето 300.000,00 динара; Два откупа од по  – нето 150.000,00 динара.

Програм и конкурсне подлоге:

Конкурсни материјал учесници конкурса могу преузети без надокнаде овде и на сајту спроводиоца (www.dab.rs ) по расписивању конкурса.