Аудиција за Народни Оркестар Ансамбла КОЛО

УПИТНИК

за пријављене кандидате

Презиме (име једног родитеља) име

ЈМБГ

Бр. Личне карте

Датум и место рођења

Адреса становања

Школска спрема (уписати назив последње завршене школе и степен стручне спреме)

Садашњи радно – правни статус: (заокружити испред одговарајућег одговора)


Друго

Који инструмент кандидат свира?

Контакт телефони

Убаци фотографију (максимална величина 1mb)

Убаци биографију (максимална величина 1mb)