Category: ВЕСТИ

In Memoriam

In Memoriam

Ансамбл КОЛО са жаљењем обавештава јавност да је Горан Митровић, првак нашег Ансамбла, изненада преминуо у 51. години живота. Ово је застрашујућ губитак како за нашу организацију, али тако и за ширу уметничку заједницу Србије. Наша земља је изгубила великог уметника који је био један од најблиставијих играча које су сцене, не само наше земље виделе.

Резултати аудиције за пријем приправника Ансабла Коло

Резултати аудиције за пријем приправника Ансабла Коло

Аудициона комисија за избор кандидата за приправнике волонтере за послове „Играч-Члан ансамбла народне игре – Балетски ансамбл I“ формирана на основу Одлуке директора дел.бр. 01- 671 од 25. августа 2021. године у саставу:

Изложба конкурсних радова за идејно решење нове зграде Ансамбла „Коло“

Изложба конкурсних радова за идејно решење нове зграде Ансамбла „Коло“

Изложба конкурсних радова за идејно решење нове зграде Ансамбла „Коло“ Електронски каталог можете погледати овде. Контакт информације Ансамбл народних игара и песама Србије КОЛО Митрополита Петра 8, 11000 Београд, Србија +381 11 276 31 44, +381 11 329 05 62, +381 11 276 23 61

Aудиција зa избoр кaндидaтa зa припрaвникe – вoлoнтeрe зa пoслoвe Оркестарски музичар

Aудиција зa избoр кaндидaтa зa припрaвникe – вoлoнтeрe зa пoслoвe Оркестарски музичар

Aнсaмбл нaрoдних игaрa и пeсaмa Србиje „Кoлo“, Бeoгрaд, Mитрoпoлитa Пeтрa бр. 8 oргaнизуje
20. септембра 2022. гoдинe, у сeдишту Aнсaмблa, сa пoчeткoм у 13,00 чaсoвa