Category: ВЕСТИ

Ранисављевић на челу Ансамбла народних игара и песама Србије „Коло“

Ранисављевић на челу Ансамбла народних игара и песама Србије „Коло“

Одлуком Владе Републике Србије на чело Ансамбла народних игара и песама Србије „Коло“  именован је др Здравко Ранисављевић.

Извештај аудиционе комисије за избор кандидата за приправнике-волонтере за послове оркестарски музичар

Извештај аудиционе комисије за избор кандидата за приправнике-волонтере за послове оркестарски музичар

На конкурс за чланове оркестра, приправник – волонтер, пријавило се укупно 09 кандидата. Дана 16.09.2022. године са почетком у 13.00 часова на разговор се јавило 07 кандидата и сви су стекли услов да изађу на преслушавање. Преслушавање је одржано 20.09.2022. године с почетком у 13.00 часова. Након одржане комплетне аудиције, комисија је једногласно одлучила да је 06 (шест) кандидата положило аудицију по прописаном критеријуму.

Извештај аудиционе комисије

Извештај аудиционе комисије

Аудициона комисија за избор кандидата за приправнике волонтере за послове
„Играч-Члан ансамбла народне игре – Балетски ансамбл Iˮ формирана je oдлукoм
дирeктoрa дeл. 01-524/13.06.22. у саставу:

Аудиција 2022.

Аудиција 2022.

Уколико имате од 18 до 25 година, завршили сте балетску школу – Одсек за народну игру или имате искуства у неговању уметности народне игре и песме на аматерском нивоу, позивамо Вас у суботу, 02.07. на Аудицију за избор кандидата и кандидаткиња за приправнике-волонтере Ансамбла КОЛО у сезони 2022/23.

In Memoriam

In Memoriam

Ансамбл КОЛО са жаљењем обавештава јавност да је Горан Митровић, првак нашег Ансамбла, изненада преминуо у 51. години живота. Ово је застрашујућ губитак како за нашу организацију, али тако и за ширу уметничку заједницу Србије. Наша земља је изгубила великог уметника који је био један од најблиставијих играча које су сцене, не само наше земље виделе.

Резултати аудиције за пријем приправника Ансабла Коло

Резултати аудиције за пријем приправника Ансабла Коло

Аудициона комисија за избор кандидата за приправнике волонтере за послове „Играч-Члан ансамбла народне игре – Балетски ансамбл I“ формирана на основу Одлуке директора дел.бр. 01- 671 од 25. августа 2021. године у саставу:

Изложба конкурсних радова за идејно решење нове зграде Ансамбла „Коло“

Изложба конкурсних радова за идејно решење нове зграде Ансамбла „Коло“

Изложба конкурсних радова за идејно решење нове зграде Ансамбла „Коло“ Електронски каталог можете погледати овде. Контакт информације Ансамбл народних игара и песама Србије КОЛО Митрополита Петра 8, 11000 Београд, Србија +381 11 276 31 44, +381 11 329 05 62, +381 11 276 23 61

Aудиција зa избoр кaндидaтa зa припрaвникe – вoлoнтeрe зa пoслoвe Оркестарски музичар

Aудиција зa избoр кaндидaтa зa припрaвникe – вoлoнтeрe зa пoслoвe Оркестарски музичар

Aнсaмбл нaрoдних игaрa и пeсaмa Србиje „Кoлo“, Бeoгрaд, Mитрoпoлитa Пeтрa бр. 8 oргaнизуje
20. септембра 2022. гoдинe, у сeдишту Aнсaмблa, сa пoчeткoм у 13,00 чaсoвa