Аудиција 2020

Ансамбл народних игара и песама Србије „Коло“, Београд, Митрополита Петра бр. 8 организује

А У Д И Ц И Ј У

за избор мушких кандидата за приправнике – волонтере за послове

Играч – Члан ансамбла народне игре – Балетски ансамбл I , 13, 14. и 15. априла 2020. године у седишту Ансамбла, Митрополита Петра 8, Београд, са почетком у 14,00 часова.

На аудицију се могу јавити заинтересована лица, старости од 18 до 25 година, који имају најмање IV степен стручне спреме, држављанство Републике Србије и општу здравствену способност.

Напомињемо да је рад групе приправника усклађен са радом професионалних играча-певача и одвија се у радно време, што значи сваког радног дана од 10-14 часова у просторијама Ансамбла КОЛО. Кандидати који прођу аудицију би почели са радом од понедељка, 4. маја 2020. године.

За аудицију је потребно спремити:

  1. Једну песму по избору
  2. Комбинацију играчких елемената по избору (препоручљиво је понети музичку подлогу на носачу звука – аудио фајл)

*На аудицију је потребно понети одговарајућу опрему за рад у сали! (шорц или хеланке и мајицу)

Осим неопходних општих услова, кандидати ће имати:

  1. Проверу музичких способности (певање припремљене песме по избору, певање задатих мотива, провера слуха и ритма);
  2. Проверу играчких способности (извођење задатих играчких елемената и извођење припремљених елемената по слободном избору);
  3. Оцену физичких предиспозиција – сценичности.

Заинтересовани кандидати су дужни да попуне упитник на сајту Ансамбла КОЛО и пошаљу биографију и две фотографије (портрет и цела фигура) на мејл адресу организатор@коло.рс најкасније до петка, 10. априла 2020. године.

Распоред рада:

13.04.2020. у 14,00 – Провера музичких способности.
14.04.2020. у 14,00 – Провера играчких способности (групно задати играчки елементи).
15.04.2020. у 14,00 – Кратки интервју и провера играчких способности (извођење индивидуалних припремљених елемената, као и задатих елемената од стране комисије).

* НАПОМЕНА: временско трајање аудиције одредиће аудициона Комисија.

Информације на телефон 011-2763-144, лок. 113 (Страхиња Бошковић) радним данима од 09 до 13 часова.
Упитник можете да попуните електронски овде.