Ранг листа кандидата са приправничког испита

Ранг листа кандидата са приправничког испита

РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА СА ПРИПРАВНИЧКОГ ИСПИТА, 05, 17. и 18. март 2022.
године

 1. Ивона Стојановић – 76,00 бодова
 2. Вања Рогановић – 75,50 бодова
 3. Уна Зец – 67,00 бодова
 4. Јована Којић – 63,50 бодова
 5. Владимир Дрљан – 62,50 бодова
 6. Ања Николић – 60,00 бодова
 7. Милош Милетић – 59,50 бодова
 8. Матеја Вићентијевић – 53,50 бодова
 9. Катарина Николић – накнадно ће полагати испит у делу „учешћа на концерту“ услед
  немогућности полагања јер је била Ковид позитивна. Успешно је положила испит у делу
  „писмeнoг тeстa – прoвeрe тeoриjскoг знaњa из oблaсти трaдициoнaлнe игрe, пeсмe и
  музикe“ и „извoђeњa зaдaтoг игрaчкo-пeвaчкoг рeпeртoaрa“

За успешно положен приправнички испит неопходно је да кандидат оствари минимум 51
бод.

Ранг листу кандидата који су полагали приправнички испит можете преузети овде.

Контакт информације

Ансамбл народних игара и песама Србије КОЛО

Митрополита Петра 8, 11000 Београд, Србија

+381 11 276 31 44, +381 11 329 05 62, +381 11 276 23 61

office@kolo.rs

 ©2023 Ансамбл КОЛО