Контакт

Ансамбл народних игара и песама Србије КОЛО

Адреса: Митрополита Петра 8
11000 Београд, Србија

Тел: +381 11 276 31 44, +381 11 329 05 62, +381 11 276 23 61
Факс: +381 11 276 31 44

e-mail: office@kolo.rs

PIB 101726857
MB 07032773

др Здравко Ранисављевић, директор
e-mail: zdravko.ranisavljevic@kolo.rs

Ненад Станић, вођа народног оркестра
e-mail: orkestar@kolo.rs

Мило Радоман, односи са јавношћу
e-mail: milo.radoman@kolo.rs

Мр Ивона Вуловић, вокални педагог
e-mail: ivona.eklemovic@kolo.rs

Владан Животић, помоћник директора
e-mail: vladan.zivotic@kolo.rs

Невена Сукдолак, секретар установе
e-mail: nevena.sukdolak@kolo.rs

Симона Нешић, руководилац маркетинга
e-mail: simona.nesic@kolo.rs

Љиљана Маринчић Грчак, Координатор финансијских и рачуноводствених послова
e-mail: ljiljana.marincic.grcak@kolo.rs

Друштвене мреже

Контакт форма

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Контакт информације

Ансамбл народних игара и песама Србије КОЛО

Митрополита Петра 8, 11000 Београд, Србија

+381 11 276 31 44, +381 11 329 05 62, +381 11 276 23 61

 ©2023 Ансамбл КОЛО