Календаријум

11.05.2024. године

20 часова

КРАЊ

12.05.2024. године

20 часова

Спортска дворана Планина

13.05.2024. године

20 часова

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

25.05.2024. године

20 часова

Градски трг

СВИЛАЈНАЦ

31.05.2024. године

20 часова

Трг Стевана Сонђелића

11.06.2024. године

20 часова

Контакт информације

Ансамбл народних игара и песама Србије КОЛО

Митрополита Петра 8, 11000 Београд, Србија

+381 11 276 31 44, +381 11 329 05 62, +381 11 276 23 61

 ©2023 Ансамбл КОЛО