Извештај аудиционе комисије

Извештај аудиционе комисије

Аудициона комисија за избор кандидата за приправнике волонтере за послове
„Играч-Члан ансамбла народне игре – Балетски ансамбл Iˮ формирана je oдлукoм
дирeктoрa дeл. 01-524/13.06.22. у саставу:

Анета Јевтић – председник Комисије;
Мирко Милановић – члан;
Милан Бачкуља – члан;
Зорана Митровић – замена члана;
Жељко Васић – замена члана.

се састала дана 02.07.2022. године, ради спровођења Аудиције.
Пре почетка Аудиције, Г-ђа Анета Јевтић, Г-дин Милан Бачкуља, Г-дин Мирко
Милановић, Г-ђа Зорана Митровић и Г-дин Жељко Васић су утврдили да се 20 кандидата
појавило на аудицији, од којих је свих 20 испуњавало тражене услове. Кандидатима су
подељени бројеви ради лакше контроле сваког кандидата у току аудиције. Констатовано је
присуство кандидата бр. 32., бр. 34., бр. 35., бр. 36., бр. 37., бр. 38., бр. 39., бр. 40., бр. 41.,
бр. 42., бр. 43., бр. 44., бр. 45., бр. 46., бр. 47., бр. 48., бр. 50., бр. 51., бр. 52., бр. 55.
Аудиција је почела 02. јула од 10.00 часова, када је након загревања и распевавања
почела појединачна провера певачких способности. Уследила је групна провера играчких
способности по задатом програму комисије, а играчке елементе и комбинације су
демонстрирали играчи Ансамбла „Коло“ Милица Миладиновић и Крсто Сијерковић.
Целокупна провера се завршила у 13.30 часова. Кандидати су позвани да дођу 03. јула
ради наставка аудиције. Кандидаткиња бр. 42. је уложила молбу да истог дана презентује
појединачне играчке комбинације по избору кандидата услед спречености да дође 03. јула,
за када је ова презентација била предвиђена. Комисија је ову молбу уважила и сагледала
њену презентацију.

Дана 03. јула у 10.00 часова почела је провера способности кандидата у виду
презентације појединачних играчких комбинација по избору кандидата. Сваки кандидат је
након краћег интервјуа имао прилику да презентује оно што је унапред припремио да
прикаже комисији.

Аудиција је завршена дана 03. јула 2022. године у 12.00 часова.
Комисија се непосредно по завршетку аудиције састала ради оцене кандидата.
Увидом у документацију чланова комисије са оценама кандидата у току аудиције, а
у складу са критеријумима неопходног нивоа сценског изледа, играчких способности,певачких способности и могућности уклапања у уметнички и визуелни идентитет Ансамбла „Коло“, комисија је донела одлуку у вези кандидата који су положили аудицију.

На основу горе наведених параметара и критеријума, Аудициона комисија предлаже следеће кандидате:

Кандидат број 32.
Кандидат број 34.
Кандидат број 37.
Кандидат број 39.
Кандидат број 43.
Кандидат број 48.

Анета Јевтић – председник
У Београду, 08. јула 2022. године

Контакт информације

Ансамбл народних игара и песама Србије КОЛО

Митрополита Петра 8, 11000 Београд, Србија

+381 11 276 31 44, +381 11 329 05 62, +381 11 276 23 61

office@kolo.rs

 ©2023 Ансамбл КОЛО