Ансамбл „Коло“ са председником СФРЈ, Јосипом Брозом Титом, средином седамдесетих година