РЕЗУЛТАТИ АУДИЦИЈЕ ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА АНСАМБЛА КОЛО

Аудициона комисија за избор кандидата за приправнике волонтере за послове „Играч-Члан ансамбла народне игре – Балетски ансамбл I“ формирана на основу Одлуке директора дел.бр. 01- 671 од 25. августа 2021. године у саставу:

 1. Горан Митровић, председник
 2. Милан Бачкуља, члан
 3. Анђелка Петровић, члан
 4. Љиљана Аранђеловић, члан
 5. Мирко Милановић, члан

се састала дана 1. септембра 2021. године , ради спровођења Аудиције.

Пре почетка Аудиције комисија је утврдила да се од укупно пријављених 19 кандидата, појавило 17 за учешће, од којих је свих 17 испуњавало тражене услове. Кандидатима су подељени бројеви ради лакше контроле сваког кандидата у току аудиције.

Аудиција је почела 1. септембра у 14.00 часова.

Аудиција је завршена дана 3. септембра 2021. године у 15.30 часова.

Комисија се састала дана 6. септембра у 9.00 часова ради оцене кандидата.

Увидом у документацију чланова комисије са оценама кандидата у току аудиције, а у складу са критеријумима неопходног нивоа сценског изледа, играчких способности, певачких способности и могућности уклапања у уметнички и визуелни идентитет Ансамбла КОЛО, комисија је донела одлуку у вези кандидата који су положили аудицију.

На основу горе наведених параметара и критеријума, Аудициона комисија предлаже следеће кандидате:

 1. Кандидат број 16 – Владимир Дрљан
 2. Кандидат број 18 – Милош Милетић
 3. Кандидат број 19 – Ивона Стојановић
 4. Кандидат број 22 – Матеја Вићентијевић
 5. Кандидат број 23 – Ања Николић
 6. Кандидат број 24 – Јована Којић
 7. Кандидат број 27 – Уна Зец
 8. Кандидат број 28 – Катарина Николић
 9. Кандидат број 30 – Вања Рогановић

Извештај можете преузети овде.