Правилници

Преузмите документа овде
– Правилник понашања запослених у Ансамблу – .pdf   .docx
– Правила о радној дисциплини и понашању запослених – .pdf   .docx
– Правилник о коришћењу друштвених мрежа – .pdf   .docx