Audition @ kolo

If you are 18 to 25 years old, you have completed a ballet school (folk dance department), or have experience in fostering the art of folk dance and songs as an amateur, we wish to invite you to the 2016 audition for the selection of candidates for intern volunteers of the KOLO Ensemble, to be held on Monday, 20 June at 10 AM.

The audition will take place in the premises of the KOLO Ensemble – Ustanova kulture Palilula, Mitropolita Petra 8, Belgrade.

 

audicija-02

 

Pripravničko-volonterski staž u trajanju od šest meseci omogućava Vam rad sa eminentnim vokalnim i pedagozima za igru, stručnjacima iz različitih oblasti koji će da podstaknu razvoj Vaših umetničkih sposobnosti. Lično i kolektivno usavršavanje, savladavanje repertoara Ansambla KOLO kao i unapređenje veština i znanja – sve to Vam nudimo u okviru našeg pripravničkog programa.

 

audicija-05

 

Napominjemo da je rad grupe pripravnika usklađen sa radom profesionalnih igrača-pevača i odvija se u radno vreme, što znači svakog radnog dana od 10-14h u prostorijama Ansambla KOLO. Na kraju šestomesečne obuke kandidati polažu Pripravnički ispit i dobijaju potvrdu da su završili pripravnički staž u profesionalnom ansamblu. Rad grupe pripravnika se ne odnosi samo na usavršavanje kandidata sa stručnjacima iz oblasti narodne igre, pesme i muzike, već i uključivanje u rad Ansambla KOLO, kao i mogućnost koncertnog nastupanja sa profesionalnim umetnicima.

Radujemo se mogućnosti da svoje znanje i iskustvo prenesemo generaciji mladih umetnika koji su svoj talenat i život posvetili umetnosti narodne igre, pesme i muzike, kao i mi!

 

audicija-04

Ansambl narodnih igara i pesama Srbije «Kolo», Beograd, Mitropolita Petra br. 8 organizuje

A U D I C I J U

za izbor kandidata za pripravnike – volontere za poslove

Igrač – Član ansambla narodne igre – Baletski ansambl I 20. juna 2016. godine u sedištu Ansambla, Mitropolita Petra 8, Beograd sa početkom u 10,00 časova

Na audiciju se mogu javiti zainteresovana lica, starosti od 18 do 25 godina, koji imaju najmanje IV stepen stručne spreme i opštu zdravstvenu sposobnost.

Za audiciju je potrebno spremiti:

  1. Jednu pesmu po izboru
  2. Kombinaciju igračkih elemenata po izboru (preporučljivo je poneti muzičku podlogu na nosaču zvuka – audio fajl)

*Na audiciju je potrebno poneti odgovarajuću opremu za rad u sali!

Osim neophodnih opštih uslova, kandidati će imati:

  1. Proveru muzičkih sposobnosti (pevanje pripremljene pesme po izboru, pevanjezadatih motiva, provera sluha i ritma);
  2. Proveru igračkih sposobnosti ( izvođenje zadatih igračkih elemenata i izvođenjepripremljenih elemenata po slobodnom izboru);
  3. Ocenu fizičkih predispozicija – sceničnosti.

Zainteresovani kandidati su dužni da popunjeni Upitnik koji se može preuzeti na sajtu Ansambla KOLO kao i na zvaničnoj Fejsbuk stranici, biografiju dve fotografije (portret i cela figura) pošalju na mejl adrese office@kolo.rs i organizator@kolo.rs ili da lično predaju u prostorijama Ansambla KOLO najkasnije do petka, 17. juna 2016. godine.

Raspored rada i vremensko trajanje audicije odrediće audiciona Komisija.

Informacije na telefon 011-2763- 144, lok. 111 (Vladan Životić) radnim danima od 09 do 13 časova

Upitnik možete da preuzmete ovde.

Upitnik možete da popunite elektronski ovde.