Последња вест

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ И РАДНО АНГАЖОВАНЕ У АНСАМБЛУ „КОЛО“

Све вести

Пријавите се за обавештења

Социјалне мреже

Please enter the Page ID of the Facebook feed you'd like to display. You can do this in either the Custom Facebook Feed plugin settings or in the shortcode itself. For example, [custom-facebook-feed id=YOUR_PAGE_ID_HERE].